Ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin

Chalmersforskarna Hang-Xi Li och Giovanna Tancredi öppnar sista steget av det avancerade aggregat som kyler kvantdatorn. Med hjälp av 102 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av datorn på Chalmers, så att kvantteknologin blir tillgänglig för svensk industri och svenska forskare.  Foto: Chalmers /Anna-Lena Lundqvist

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi. En särskild supportavdelning ska hjälpa till att göra verkstad av idéerna. 

Sedan 2018 pågår projektet att utveckla och bygga en svensk kvantdator på Chalmers, inom ramen för satsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Nu är Chalmersforskarnas kvantdator uppe i 25 kvantbitar. Målet till år 2029 är 100 kvantbitar, men redan med 25 bitar är kvantdatorn intressant att köra kvantalgoritmer på. Problemet är att den ytterst sällan är ledig att använda, eftersom forskarna ständigt arbetar på att vidareutveckla den.

– Därför ska vi göra en kopia av vår kvantdator och göra den tillgänglig i en testbädd för företag och forskare att köra algoritmer på. Syftet med testbädden är att höja kompetensnivån inom kvantteknologi i Sverige och att sänka tröskeln för att använda kvantdatorer, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT, i ett pressmeddelande.

I ett första skede har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat testbädden finansiering med 102 miljoner kronor. Utöver kvantdatorn kommer testbädden att innehålla en supportavdelning (Quantum Helpdesk) som vägleder och hjälper användarna att koka ner sina problem till körbara kvantalgoritmer, samt testutrustning för företag som utvecklar komponenter inom kvantteknologi.

– Tanken är att man inte ska behöva så stora förkunskaper. Det räcker att ett företag har ett problem som man hört att en kvantdator kanske skulle kunna lösa, så hjälper supportavdelningen användaren vidare därifrån, säger Per Delsing.

Det finns förvisso redan flera kommersiella aktörer i utlandet som har gjort kvantdatorer tillgängliga för användare via molnet. I jämförelse kommer WACQT:s testbädd att vara betydligt billigare att nyttja för svenska användare.

– En annan stor skillnad är att vi är transparenta med vad som finns under huven i kvantdatorn. Då kan man optimera algoritmen efter hårdvaran, vilket ökar chansen för lyckade beräkningar, förklarar Per Delsing.

Testutrustningen för komponenter och supportavdelningen ska komma på plats under 2024, medan kvantdatorn för algoritmkörning öppnar 2025. Till en början kommer kvantdatorn att ha 25 kvantbitar, för att efter ett par år uppgraderas till 40 stycken.