EU-kommissionen presenterar grön industriplan

Foto: European Parliament/Wikimedia Commons

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade häromdagen EU:s ”gröna” industriplan, Green Deal Industrial Plan, på World Economic Forum i Davos. Planen syftar till att göra Europa till ett nav för ren teknik och industriell innovation för att uppnå 2050 års nettonollmål.

Von der Leyen sade att hon vill att EU och USA ska samarbeta för att stimulera energiomställningen, men hon tillade också att USA:s lag om inflationsminskning (IRA) väckt viss oro för eventuella störningar i den globala handeln och investeringarna. Därför har Europa tagit fram denna plan som svar på USA:s IRA.

Green Deal Industrial Planen har fyra fokuspunkter: byråkrati, finansiering, kompetens och handel. Reglerna för att förverkliga energiprojekt med lösningar som vindkraft, värmepumpar, solenergi, ren vätgas, lagring och annat kommer att underlättas och få finansiellt stöd, lovade van der Leyen. Dessutom kommer utbildning av högkvalificerade talanger för att planera och genomföra grön teknik att uppmuntras.

I talet betonade von der Leyen vikten av att påskynda energiomställningen och hur de fyra fokuspunkterna stöder varandra.

Källa: Cision