ABB: energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader  

Foto: ABB

Företag runt om i världen brottas med höga energikostnader och kravet att minska växthusgaser. En ny rapport från Energy Efficiency Movement, ett initiativ som ABB står bakom, visar att förbättrad industriell energieffektivitet är det snabbaste och mest effektiva sättet för företag att kapa energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser.

”Industrial energy efficiency playbook”, som rapporten heter, beskriver tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och omgående sänka utsläppen. Rapporten fokuserar på mogna, allmänt tillgängliga tekniklösningar som ger snabba resultat och avkastning på investerat kapital – och som kan driftsättas i större skala.

– Energieffektivitet är en win-win-lösning både för företag och klimatet, säger Kevin Lane, senior programchef inom energieffektivitet, på International Energy Agency (IEA), i ett pressmeddelande från ABB.

 – Samtidigt som industrin behöver bekämpa klimatförändringarna på alla fronter – som att öka användningen av förnybar energi, investera i processer med låga koldioxidhalter och utveckla cirkulära affärsmodeller – sticker energieffektiviteten ut som den affärsfokuserade möjligheten som har de bästa kortsiktiga utsikterna till utsläppsminskning. De tio åtgärder som beskrivs i rapporten är redan kända, kostnadseffektiva resurser som snabbt kan driftsättas i större skala för att hjälpa företag att konvertera klimatambitioner till konkreta åtgärder.

Industrin är världens största konsument av elektricitet, naturgas och kol och står enligt IEA för 42 procent av den totala efterfrågan på el.