RISE lanserar Centrum för industriell och urban symbios

Bild: RISE

Underutnyttjade resurser kan förvandlas till värdeskapande resurser. Det är målet när Centrum för Industriell och Urban Symbios nu lanseras. Centret ska stötta svenska företag och organisationer i att utveckla mer effektiva tjänst- och materialflöden. Syftet är att skapa innovativa återvinningslösningar som bygger cirkulära symbioser inom näringslivet.

– Centrum för Industriell och Urban Symbios hjälper oberoende aktörer att nyttja varandras resurser. Underutnyttjade resurser hos en verksamhet, kan bli värdeskapande resurser i en annan verksamhet, säger Rickard Fornell, senior forskare för Centrum för Industriell och Urban Symbios, i ett pressmeddelande från RISE.

Det nationella resurscentret ska samla mångårig kunskap och arbetserfarenhet kopplade till symbiosetablering och långsiktig hållbar utveckling. I centret finns experter som kan vägleda organisationer med att utnyttja sina resursflöden till fullo genom olika metoder.  Genom analyser, kartläggningar, idé- och testfaser, samt förberedelser och fullskalig drift kan centret förhoppningsvis stödja skapandet av hållbara symbioser. Förutom uppenbara restprodukter som energi, vatten och avfall, kan symbiosen också innebära samarbete kopplat till kompetens, teknisk utrustning och infrastruktur.

– Industriell och urban symbios utförd på rätt sätt minskar behovet av råvaror och produktionen av avfall genom att skapa återvinningsloopar, säger Rickard Fornell.

Uppdraget att etablera Centrum för Industriell och Urban Symbios har tilldelats RISE av Näringsdepartementet.  

Tisdagen den 7 februari 2023 lanseras Centrum för Industriell och Urban Symbios nationellt under en konferensdag i Stockholm.