SKF investerar miljarder för ökad konkurrenskraft i Asien

Foto: SKF

SKF meddelar att de totalt investerar 1,25 miljarder kronor för att öka konkurrenskraften i Kina, Indien och Sydostasien.

I Kina har SKF konsoliderat från 16 till nio tillverkningsanläggningar under de senaste fyra åren. Detta har på ett effektivt sätt sammanfört modern tillverkningsteknologi med produktdesign och produktutvecklings-kompetens för att möta regionala kunders applikationsbehov.

Som en del av koncernens ambitioner att förbättra sin konkurrenskraft och erbjudanden för stora och medelstora lager pågår ett investeringsprogram på totalt 1 miljard kronor vid SKF:s fabrik i Dalian, Kina, som byggs ut och moderniseras i flera etapper. Nästa fas av expansionen kommer att slutföras under 2024, vilket ökar kapaciteten inom en rad industriella segment.

I Indien och Sydostasien investeras 250 miljoner kronor för att förbättra den lokala tillverkningen, leveranskedjor och utöka regionaliseringen. Investeringarna ska skapa förutsättningar för starkare erbjudanden av spårkullager och hjullager för en rad allmänna och fordonsapplikationer i hela regionen.