Hybrit skapar ringar på vattnet i Europa

Foto: Hybrit

Det svenska Hybrit-projektet har fått stor uppmärksamhet internationellt och har nu inspirerat till åtminstone ett liknande projekt i Europa. Det är det franska konsortiet GravitHy, som siktar på att ha en anläggning i gång för fossilfritt stål i Fos-sur-Mer i Frankrike från och med 2027. Målet är att byggstart ska ske 2024.

Branschportalen L’Usine Nouvelle skriver att Hybrit-projektets mål att producera förreducerad järnmalm liknar det koncept som nu tagits fram av GravitHy-konsortiet.

Projektet har en budget på 2,2 miljarder euro.

En lång rad aktörer från hela leveranskedjan deltar i GravitHy, som sjösattes i somras i Paris.

Vid konsortiets konstituerande möte deltog sex företag som undertecknande parter, däribland  brittiska Primetals Technologies som ingår i Mitsubishi Heavy Industries-konsortiet, energibolaget Engie, vätgasspecialisten Plug och fordonsleverantören Forvia.

Tillsammans ska de bygga en vätgasbaserad, direkt järnreduktionsanläggningen som ska producera en förreducerad järnmalm som sedan kan omvandlas till stål i närheten samt kompakterade briketter som kan transporteras till andra stålverk.