Renewcell genomför riktad nyemission

Foto: Renewcell

Textilåtervinningsbolaget Renewcell har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,6 miljoner aktier till teckningskursen 60 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till emissionen är att den planerade upprampningen av produktionen av textilfiber i Renewcell nya fabrik hos SCA Ortviken tagit längre tid än väntat.

“Som ett resultat av den Riktade Nyemissionen kan slutförandet av uppstartsprocessen och upprampningen av produktionen av Renewcell 1 till 60 000 ton i det första skedet och sedan till 120 000 ton i ett senare skede genomföras utan behov av ytterligare eget kapital”, skriver Renewcell i pressmeddelandet.

– Även om vi är något försenade har vi byggt fabriken (Renewcell 1) på rekordtid med mycket låga kapitalutgifter. Genom att säkerställa finansieringen för upprampningen av Renewcell 1 cementerar vi vår marknadsledande position i värdekedjan och addresserar utbudsgapet för en kommersiell lösning som möjliggör för modemärken att bli mer cirkulära. Dagens transaktion skapar förutsättningarna för Renewcells fortsatta resa mot att bli världens första industriella upplösningsmassafabrik som använder 100 % återvunna textilier som råmaterial, uppger Patrik Lundström, vd för Renewcell i en kommentar.