Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

Foto: SCA

SCA har beslutat att Förnybar energi från och med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.

SCA är redan en stor producent av förnybar energi. 20 procent av Sveriges vindkraftskapacitet är installerad på SCAs mark och genom nyttjande av rest- och biprodukter från skogen har SCA vuxit till att bli “en av Europas ledande producenter av hållbar bioenergi”.

SCA vill fortsätta växa på energiområdet genom investeringar och organisk tillväxt. 2021 fattade SCA beslut att tillsammans med finländska St1 investera i nytt bioraffinaderi för produktion av biodrivmedel i Göteborg.

 – Vi ser tillväxtmöjligheter inom området Förnybar energi där vi har uttalade planer att växa såväl inom vindkraft som biobaserad energi. Vår ambition är att förnybar energi kommer att vara en långsiktig värdeskapare för SCA, säger Ulf Larsson, VD och koncernchef, i ett pressmeddelande.

SCA beskriver det nya segmentet Förnybar energi så här: “Segment Förnybar energi kommer att omfatta produktion och försäljning av förädlade och oförädlade biobränslen samt biodrivmedel. I segmentet ingår även utveckling och intäkter kopplat till vindkraftsaffären samt försäljning av gröna biprodukter från industrin för energiproduktion”.