USA leder innovationsligan

Erik Flinck. Foto: BCG

En ny rapport från Boston Consulting Group (BCG) listar världens mest innovativa företag, baserat på branschexperters enkätsvar kombinerat med marknadsdata. I år fokuserar rapporten på i vilken utsträckning hållbarhetsarbete är en del av de globala storföretagens utveckling och innovation. Rapporten visar att de flesta företag säger sig vilja arbeta för mer hållbara lösningar men att desto färre faktiskt gör det.  

- Många företag pratar gärna om vikten av hållbarhet och kommunicerar sina Net Zero-ambitioner men det är för få som faktiskt arbetar för att inkludera klimatprioriteringar i de innovationslösningar som i praktiken kan leda till förändring och faktiska resultat. Samtidigt förväntar sig både investerare, aktieägare och konsumenter att storföretagen ska vara ledande i klimatarbetet, säger Erik Flinck, partner och VD för BCG:s Sverigekontor. 

Techföretagen leder innovationsligan i BCG:s ranking precis som tidigare år, samtidigt som läkemedelsbranschen och medicintekniska företag har tappat placeringar sedan 2021 då pandemin var i fokus. Företag inom bilindustrin klättrar allt högre upp på listan.

I likhet med de senaste fem åren är över hälften av företagen på topp 50-listan från USA. Totalt finns åtta europeiska storföretag med på topp-50-listan, men inget av dem finns bland de som ligger i topp-tio.

- Vi ser inga svenska bolag på listan över världens mest innovativa företag i år, samtidigt vet att vi att Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller innovation inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Den låga rankingen av europeiska bolag kan ha att göra med att företag inom teknik- och bilindustrin hamnat högt och de har starka säten i både Asien och USA. Tillväxtpotentialen är stor för samtliga bolag i Sverige som fortsätter att driva klimatarbetet framåt och inkluderar det som en naturlig del i sitt innovationsarbete, säger Erik Flinck.