Inbromsning i tjänstesektorn

Roald, Berit NTB/TT: Tjänstesektorn bromsar in, enligt Swedbanks och Silfs inköpschefsindex för september. Arkivbild

Än så länge är det tillväxt i tjänstesektorn. Ett indexvärde över 50 tyder på ökad aktivitet i sektorn.

Men tillväxttakten minskar nu snabbt, i kölvattnet på inflations- och räntefrossan som sköljt in över den svenska ekonomin.

"Hushållens köpkraft urholkas"

"Det visar att tillväxten i tjänstesektorn bromsar in nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas i spåren av den höga inflationen och de stigande räntekostnaderna", skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Motsvarande index för eurozonens tjänstesektor från S&P Global revideras samtidigt ned till 48,8, vilket är marginellt lägre än en preliminär beräkning på 48,9.

Detta ger ett kompositindex – där även tillverkningsindustrin ingår – på 48,1 i eurozonen i september, mot tidigare beräknade 48,2.

Chris Williamson, chefsekonom på S&P Global, varnar för att räntehöjningarna från ECB är på väg att bädda för en ekonomisk "hårdlandning" då de tar i så mycket för att få bukt på inflationen med ovanligt snabba räntehöjningar.

Leveranstider och orderingång negativt

Enligt inköpschefsindexet för Sveriges tjänstesektor svarar leverantörernas leveranstider för det största negativa bidraget till nedgången följt av orderingång, affärsvolym och sysselsättning.

"Affärsvolymplanerna är mindre optimistiska och indexet backade i september för tredje månaden till 58,7, vilket är den lägsta nivån på över två år", skriver Swedbank och Silf.

För kompositindex, där även tillverkningsindustrin ingår, innebär det en nedgång till 53,5, från 56,3 i augusti.

"Tillväxten i näringslivet tappade därmed ytterligare fart under tredje kvartalet med risk för en svagare arbetsmarknad längre fram", skriver Jörgen Kennemar.