Volkswagen och Umicore bildar joint venture för batterimaterial

Företrädare för Volkswagen, PowerCo och Umicore vid bildandet av joint venture-bolaget. Foto: Volkswagen

Volkswagens batteriföretag PowerCo och det belgiska materialteknikföretaget Umicore har lanserat ett joint venture med en budget på 2,9 miljarder dollar för att producera batterimaterial i Europa.

Samriskföretaget kommer att producera så kallad prekursor- och katodmaterial för PowerCos europeiska battericellsfabriker, med start 2025.

Biltillverkaren planerar att bygga sex europeiska batterifabriker med en total kapacitet på 240 GWh fram till 2030, enligt Mineral Technology.  

I slutet av detta decennium ska joint venture-företaget, enligt planen, producera katodmaterial och prekursorer för en årlig battericellkapacitet på 160 GWh, vilket motsvarar en årlig produktionskapacitet på 2,2 miljoner eldrivna fordon.

Volkswagen säger i ett uttalande: "Joint venture-företaget kommer ge båda partnerna en betydande fördel för första gången på den snabbt växande marknaden för e-mobilitet i Europa. Tillsammans planerar de att investera 3 miljarder euro i ny materialproduktionskapacitet”.