ABB lanserar cybersäkerhetslösning för att skydda industriell infrastruktur

Foto: ABB

ABB har lanserat ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), en lösning som ska förbättra skyddet av kritisk industriell infrastruktur genom att sammanföra såväl ABB:s som tredje parters säkerhetslösningar i en enkel och allomfattande digital plattform.

Genom att säkerhetsinformationen görs mer åtkomlig och enklare att hantera kan tekniker och operatörer snabbt identifiera och åtgärda problem och därmed minska riskexponeringen, framhåller ABB.

Enligt ABB är många av de cybersäkerhetsverktyg som används inom industrin idag fragmenterade och tvingar operatörerna att hoppa från ett system till ett annat för att förstå den underliggande statusinformationen, utföra underhållsuppgifter eller reagera på en händelse. Informationen presenteras också ofta på ett sådant sätt att det är alltför komplext för alla som inte är specialister på cybersäkerhet eller förtrogna med en viss applikation, vilket kan medföra säkerhetsluckor och risk för tillgångarna.

– ABB:s CSWP-lösning övervinner dessa utmaningar genom att förenkla kontrollen av statusinformationen och möjliggöra fjärråtkomst så att ABB:s tekniska domänexperter kan koppla upp sig direkt mot företagens miljö när det behövs extra support. Nätverken för operationell teknik och informationsteknik är också separerade så att riskfaktorerna identifieras snabbare, vilket ger mer informerade, datastyrda beslut som bidrar till att optimera prestanda och resursanvändning och därmed bidrar till att nå hållbarhetsmål, säger Matthew Virostek, produktägare för CSWP på ABB, i ett pressmeddelande.