SCA bygger ut Tunadalshamnen för ökade godsmängder  

Foto: Wasa Dredging

I slutet av januari 2022 blev det klart att SCA får de miljötillstånd som krävs för den landbyggnad som bolaget planerat i containerhamnsprojektet i Tunadal.

Landbyggnaden ska skapa mer landyta för ökad godshantering och mottagande av större projektgods för SCA.

Sedan beslutet har det pågått förberedande arbete för den här delen av projektet och vid månadsskiftet september/oktober kommer själva arbetet med muddring i gång. Det är Wasa Dredging som är kontrakterade att utföra muddringsarbetena.

- Mudderverk och utrustning är beräknade att anlända till Sundsvall Hamn i slutet av den här veckan och själva arbetena är planerade att komma i gång under vecka 39. Allt muddringsarbete kommer att ske innanför en siltskärm, och arbetsområdet är utmärkt med fem stycken sjömärken, säger Magnus Jinnerot, byggchef inom SCA och projektledare för den nya containerhamnen, i ett pressmeddelande.

Muddringsarbetet kommer att utföras under hösten och pågår hela november månad ut. Parallellt med det arbetet kommer stenfyllning från pråm ske på det muddrade området, ett arbete som beräknas pågå året ut.

Hela projektet med en ny containerhamn beräknas vara klart i slutet av 2023.