Försämrade utsikter för tysk ekonomi

HASSE HOLMBERG / TT: Inköpschefsindex backar i Tyskland. Arkivbild.

Inköpschefsindex för september landar på 48,3 för tillverkningsindustrin i Tyskland.

Det är i linje med förväntningarna, och den lägsta nivån sedan maj 2020. Månaden innan låg index på 49,1.

Den tyska ekonomin ser ut att krympa under det tredje kvartalet. Utsikterna för årets fjärde kvartal ser inte heller bra ut, säger Phil Smith, ekonom på S&P Global som tar fram indexet.

När det kommer till tjänster faller index till 45,4. Här låg förväntningarna på 47,2.

Sammanvägt hamnar inköpschefsindex på 45,9 jämfört med väntade 46,1.

I Frankrike stiger inköpschefsindexet oväntat till 51,2, från 50,4 månaden innan. Förväntningarna låg på ett index på 49,9.

När det kommer till tillverkningsindustrin sjunker dock index mer än väntat, till 47,8 jämfört med 50,6 månaden innan. Det ökar enligt S&P Global risken för att Frankrike går in i en recession.

Servicesektorn går däremot bättre än väntat och landar på 53 mot analytikernas förväntade 50,5.

Inköpschefsindex är en konjunkturmätare för ekonomin och ett index över 50 innebär traditionellt sett tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.