Järnmalmsjätte investerar drygt 6 miljarder dollar på att minimera utsläpp

Foto: Fortescue Metals

Den australiensiska järnmalmsjätten Fortescue Metals planerar att investera 6,2 miljarder dollar på att fasa ut användningen av fossila bränslen från sin järnmalmsverksamhet till slutet av detta decennium.

Som en del av sin ”avkolningsstrategi” strävar företaget efter att nå nollutsläpp ovan mark (”terrestrial emissions”) från sin järnmalmsverksamhet.

Kapitalinvesteringen, varav merparten är planerad att plöjas ner från 2024 till 2028, omfattar utbyggnad av ytterligare förnybar energiproduktion, på 2GW till 3GW, samt batterilagring.

Man kommer även att investera i en fordonsflotta med låga utsläpp och nya lok.

"Investeringen förväntas generera ett positivt nettonuvärde (NPV) genom att möjliggöra utfasning av cirka 700 miljoner liter diesel och 15 miljoner gigajoule gas per år till 2030, liksom tillhörande minskningen av CO₂-utsläpp”, skriver Fortescue Metals i ett pressmeddelande.