SIO Grafen gör framsteg för smarta gummipackningar med grafen

Gummitätningar. Foto: Shutterstock

Att delvis ersätta kimrök med grafen i gummipackningar kan vara framtidens melodi för starkare gummiprodukter. Att dessutom använda en virvelströmsensor för att upptäcka förändringar i kemiska och fysikaliska egenskaper hos gummit gör processen säkrare, enligt det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, som tillsammans med RISE, 2D fab och Trelleborg Mixing Forseda har slutfört projektet "Smarta packningar med grafen: Övervaka egenskaper med virvelströmsensor".

Studien visar lyckade resultat kring att använda grafen i gummit istället för kimrök och att övervaka processen med virvelströmsteknik.

– Det finns sannolikt en stor potential för grafen att användas som en additiv med hög slagkraft för att förstärka gummimaterial, men arbetet med exfoliering av grafenflingorna i polymermaterialet måste utforskas, säger projektledaren och forskaren Stacy Trey från RISE och fortsätter:

– Det är också mycket troligt att virvelströmsteknik kan användas som en känslig metod för att avgöra när tätningsmaterialets egenskaper har förändrats så mycket att de måste ändras för att minska risken för fel. Den första produkten kan komma inom två–tre år.