Energikrisen ett dråpslag mot aluminiumindustrin

Foto: Speira

Aluminiumtillverkning är mycket energikrävande och därför en av de mest exponerade branscherna för energikrisen. Enligt branschmediet Aluminium Insider har europeiska aluminiumsmältverk hittills i år minskat produktionen med mellan 800 000 och 900 000 årston på grund av den senaste tidens ökning av energipriserna.

Experter befarar att den siffran kan nästan fördubblas i vinter, vilket skulle leda till försörjningsbrist och högre priser, särskilt inom transport-, bygg- och förpackningssektorerna.

Senast i raden av europeiska aluminiumproducenter att dra ner kapacitet på grund av de höga elpriserna är tyska Speira.

I ett pressmeddelande skriver Speira att de kommer att halvera produktionen, en neddragning med 70 000 ton årston råaluminium.

"Vi står inför liknande utmaningar som många andra europeiska aluminiumsmältverk. Energipriserna har nått för höga nivåer under de senaste månaderna, och vi förutser inte att de faller på kort sikt”, skriver Speira.