Macron vill skrota spansk-fransk gasledning  

Återgasningsanläggning i Japan. Foto: Wikimedia Commons

En planerad gasledning mellan Spanien och Frankrike, den så kallade MidCat-ledningen, ser inte ut att bli verklighet, på grund av bristande intresse att fullfölja projektet från fransk sida. I Spanien är de största tidningarna, oavsett politisk färg, rasande efter beskedet.

”De spanska redaktionerna har inte tillräckligt med giftiga beskrivningar för att sätta ord på Paris vägran att återaktivera MidCat-gasledningsprojektet mellan Barcelona och Carcassonne”, skriver branschmediet Les Echos.

Spanska regeringen har höga ambitioner med gasledningen. Tack vare den skulle Spanien kunna få en nyckelroll i EU genom att förse Tyskland med flytande naturgas (LNG) från stora naturgasfält i Algeriet. Och även dra nytta av de stora lagrings- och återgasningsanläggningarna på den iberiska anläggningar.

Men Frankrike verkar ha bestämt sig för att isolera Spanien bakom Pyrenéerna som en mur mot Europa, skriver spanska tidningar.

Det var på en videokonferens med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz ägnad åt energisituationen i Europa som Emmanuel Macron luftade sitt motstånd mot projektet. "Jag är inte övertygad om att vi behöver fler gasförbindelser" för att lösa den nuvarande krisen, sade Macron och tillade att han inte förstår varför man ska ”hoppa runt som [ivriga] pyrenéiska getter” kring detta projekt.