H2GS och BMW tecknar slutligt avtal om fossilfritt stål

Foto: H2GS

BMW Group och H2 Green Steel har tecknat ett slutligt avtal om leverans av CO2-reducerat stål. Avtalet avser BMW:s uppströms scope 3-utsläpp och inkluderar återvinningsåtgärder och åtgärder vid slutet av stålets livslängd.

Återvinning av skrot är en viktig del av avtalet och ska säkerställa cirkularitet. Företagen har bland annat kommit överens om att 40 procent av stålskrotet före förbrukningen (”pre-consumer steel scrap”) ska återföras till H2GS ljusbågugnar för återvinning.

 Enligt H2 Green Steels definition av grönt stål är faktiska CO2-minskningar och förbättrad cirkularitet båda av nyckelbetydelse. Därför måste grönt stål tillverkas av en kombination av jungfruligt järn och skrot i en produktionsprocess som använder el från förnybara energikällor. De totala CO2-utsläppen i en sådan process måste vara mer än 90 procent lägre än vid traditionell ståltillverkning i en masugnsprocess.

–Vårt uppdrag är att ta bort koldioxid från stålindustrin. Att arbeta med progressiva företag som BMW Group driver oss att bli bättre både i vår egen verksamhet och vår värdekedja. Det driver oss också att bli en ännu bättre partner till våra kunder och höjer ribban för branschkollegor, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.