Smoltek Semi och Yageo tecknar utvecklingsavtal för kommersialisering av diskreta kondensatorer

Smolteks koncernchef Håkan Persson. Foto: Smoltek

Smoltek Semi har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal med ett dotterbolag till den globala tillverkaren av elektronikkomponenter YAGEO Corporation för kommersialisering av diskreta kolnanofiberbaserade kondensatorer.

Kondensatorerna baseras på Smolteks patentskyddade CNF-MIM-teknologi och kommer att tillverkas med en egenutvecklad maskin för nanofibersyntes samt industriella kiselbaserade processer hos kontraktstillverkare.

Den första tillämpningen är en avkopplingskondensator för mikroprocessorer med så kallad Landside-montering. Måltjockleken för den diskreta kondensatorn är endast 40 mikrometer. Denna typ av Landside-monterade avkopplingskondensatorer för mikroprocessorer röner allt större intresse i takt med att kraven på miniatyrisering inom halvledarindustrin ökar, framhåller Smoltek.

– Det här partnerskapet utgör en utmärkt möjlighet att kommersialisera en ny teknologi som kommer att användas i kondensatorer för tillämpningar där utrymmet är en starkt begränsande faktor och hög kapacitansdensitet är nödvändig, säger Dr. Philip Lessner, Senior Vice President för YAGEO.

– Vi är mycket nöjda över det här partnerskapet med en stor tillverkare av passiva elektronikkomponenter med syfte att kommersialisera en produkt som baseras på vår grundläggande kolnanofiberteknologi. Vi har nu en perfekt partner på plats för att färdigställa en konkurrenskraftig produkt och en industriell massproduktionsprocess för våra ultratunna CNF-MIM-kondensatorer, säger Smolteks koncernchef Håkan Persson.

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer.