EU rasar mot amerikanska stöd till elbilsköp

Foto: Tennen-Gas/Wikimedia Commons

I USA väntas skatteavdrag på upp till 7 500 dollar beviljas vid köp av en elbil, förutsatt att den är byggd i USA och utrustat med ett batteri tillverkat i USA. Biden-administrationens målsättning med åtgärden är att öka andelen miljövänliga bilar i landet, men EU-kommissionen menar att detta är ett flagrant exempel på protektionism och ”inkompatibelt” med reglerna i Världshandelsorganisationen (WTO).

Skattelättnaderna smygs in i en ny lag, "Inflation Reduction Act" (IRA), som väntas klubbas igenom på söndagen av representanthuset, men har alltså redan nu fått EU-kommissionen att reagera starkt negativt En taleskvinna för EU-kommissionen, Miriam Garcia Ferrer, säger till AFP  "Skatteavdrag är ett viktigt incitament för att uppmuntra efterfrågan på elbilar...men vi måste se till att de införda åtgärderna är rättvisa".

EU-kommissionen ser stödet som en diskriminerande åtgärd mot Europas egna tillverkare, särskilt då flera medlemsländer aviserat kolossala investeringar i produktion av elbilsbatterier. Mer än 20 batterifabriksprojekt har sjösatts i Europa, vilka på sikt kan komma att sysselsätta tre till fyra miljoner människor, enligt EU-kommissionen.