Fjolårets malmproduktion den högsta någonsin

Foto: Tomas Westermark/Boliden

Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Det är den högsta någonsin.

Det framgår av SGU:s Bergverksstatistik 2021. Av den framgår också att prospekteringsaktiviteterna i Sverige ökade med 27 procent, vilket också är rekordhögt. Den största delen av prospekteringen gjordes dock kring befintlig gruvverksamhet.

Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som SGU kontinuerligt har givit ut sedan 1833.

Några siffror från Bergverksstatistik 2021:

  • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
  • Världens järnmalmsproduktion blev under 2021 2 444 miljoner ton, en ökning med drygt två procent jämfört med 2020.
  • Prospekteringsinsatserna i världen återhämtade sig under 2021 med en ökning på 35 procent jämfört med 2020.
  • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2021 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under 2021.