Stort intresse i Norge för BillerudKorsnäs nya gröna samarbete

Foto: BillerudKorsnäs

Nyligen besökte Norges statsminister Jonas Gahr Støre och handels- och industriminister Jan Christian Vestre Viken Skogs Follum-bruk i Hønefoss. Där planerar BillerudKorsnäs och den norska skogsägarkoncernen Viken Skogs att etablera produktion av blekt kemi-termomekanisk pappersmassa (BCTMP).

”Follums bruk har redan mycket av den infrastruktur som behövs för att etablera en sådan produktionslinje och ligger i ett område med konkurrenskraftig och hållbar virkesförsörjning och goda transporter till BillerudKorsnäs kartongbruk”, skriver BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande. Just nu pågår en förstudie som beräknas vara klar under första halvåret 2023.

– BillerudKorsnäs strategi har ett tydligt mål – att leverera hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial. Att få möjligheten att utveckla det nya bruket i Follum som en toppmodern hållbar verksamhet är i linje med vår strategi. Vi siktar på ett negativt CO2-avtryck i produktionen, säger Christoph Michalski, VD och koncernchef på BillerudKorsnäs.

Projektet sägs ligga väl i linje med den norska regeringens ambition att lyfta ny grön industri i som är baserad på skog och träresurser.

Konceptet kommer att omfatta produktion av biogas, användning av överskottsvärme för fjärrvärme och eventuellt även avskiljning av koldioxid.