Hitachi Energy stöder ett stort steg i Tysklands energiomställning

wilster_hvdc_converter_station Foto Hitatchi
suedlink_dc4_germany Bild Hitatchi

Transmissionssystemet HVDC Light® kommer att överföra stora mängder förnybar
energi till upp till 5 miljoner hushåll och hjälpa Tyskland att uppnå sitt mål om
koldioxidneutralitet 2045.

Ett exempel på en HVDC Light omriktarstation. NordLink i Wilster, Tyskland
Zürich, Schweiz, 3 augusti 2022 – Hitachi Energy, en global teknikledare som accelererar en
hållbar energiframtid för alla, meddelade idag att man har vunnit en stor order från TenneT och
TransnetBW, två av Tysklands fyra stamnätsägare (TSO), för att leverera en
transmissionslösning för HVDC-förbindelsen SuedLink DC4 mellan norra och södra delen av
landet.
SuedLink DC4 är en av de viktigaste investeringarna i kraftnätet och energiomställningen i
Tyskland. Projektet kommer att spela en avgörande roll i Tysklands energiomställning och
kommer att möjliggöra en minskad användning av fossila bränslen och hjälpa landet att uppnå
koldioxidneutralitet senast 2045.*1
Med hjälp av Hitachi Energys HVDC Light®-teknik kommer SuedLink DC4 att överföra upp till
2 000 megawatt utsläppsfri el, vilket är tillräckligt för att försörja 5 miljoner tyska hushåll.*2
Länken kommer att effektivt överföra el 550 kilometer under jord, vid ±525 kilovolt, och skicka
vindkraft från norr till industrierna i söder, eller alternativt solenergi från söder till norr när det
behövs.
"Vi är stolta över att spela en avgörande roll i denna mycket viktiga investering i Tysklands
övergång till förnybar energi och koldioxidneutralitet", säger Niklas Persson, global chef för
Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. "HVDC Light är den möjliggörande tekniken för
storskaliga överföringar av förnybar energi, både på land och till havs."
"SuedLink kommer att utgöra ryggraden i energiomställningen i Tyskland. I och med
tilldelningen av HVDC-systemet till DC4 till Hitachi Energy går vi nu mot förverkligandet av
denna viktiga kraftlänk", säger Tim Meyerjürgens, Chief Operating Officer på TenneT.
2 / 3
SuedLink DC4 överför el mellan Wilster i Norr och Bergrheinfeld i söder.
Hitachi Energy kommer att leverera en HVDC Light-omriktarstation i varje ände av SuedLink
DC4 för att omvandla växelström från elnätet till likström för leverans genom länken och tillbaka
till växelström för överföring till det mottagande nätet. I kontraktet ingår tre
kabelsektionsstationer.
Som en del av sitt långsiktiga engagemang för Tysklands energiomställning har Hitachi Energy
nyligen vunnit eller slutfört order på lösningar som integrerar storskalig förnybar energi. Det
handlar bland annat om omriktarstationer för NordLink*4, HVDC-förbindelsen mellan Tyskland
och Norge, omriktarstationer för anslutning av den 900 megawatt stora havsbaserade
vindkraftparken DolWin5 i tyska Nordsjön, Kriegers Flak Combined Grid Solution som
förbinder de tyska och danska elnäten med två havsbaserade vindkraftparker i Östersjön, och
lösningar för elkvalitet som gör det möjligt för mer förnybar energi att flöda från norra till södra
Tyskland.
Till redaktörerna:
Hitachi Energys HVDC-lösning kombinerar världsledande expertis inom HVDC-ventiler med
den digitala styrplattformen MACH™*5 som möjliggör integrering av förnybar energi och
hanterar spännings- och frekvensstörningar i nätet, omriktarnas krafttransformatorer och
högspänningsställverk, samt systemstudier, design och konstruktion, leverans, övervakning av
installation och driftsättning.
HVDC Light® är en teknik som utvecklats av Hitachi Energy. Det är den föredragna tekniken
för många elnätstillämpningar, inklusive sammankoppling av länder, integrering av förnybara
energikällor och "power-from-shore"-anslutningar till produktionsanläggningar till havs. HVDC
Light kännetecknas bland annat av unikt kompakta omriktarstationer och exceptionellt låga
förluster.