Industrin oväntat optimistisk

Mats Andersson/TT: Sysselsättningsökningen minskar i industrin, men än är det inte läge att hissa röd flagg, säger Jörgen Kennemark, ansvarig för Swedbanks PMI-analys.

För andra månaden i rad hamnar inköpschefsindex, PMI, under det historiska snittet och juli månads index på 53,7 är det lägsta sedan mitten av pandemiåret 2020. Det enligt Swedbanks Silfs nya mätning.

Men än så länge har industrin klarat sig hyggligt ändå, med tanke på de osäkra omständigheterna, säger Jörgen Kennemar på Swedbank.

Avtagande aktivitet

Juli-indexet befäster dock bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin.

Det återspeglar också det vi ser i omvärlden där vi ser att industrikonjunkturen har växlat ner.

Under året har en svagare efterfrågan och bekymmer med utbudsbrist präglat industrin, säger han.

Men vi är ännu inte inne i någon tillbakagång där vi har negativ tillväxt. Det är fortfarande en expansion.

Industrin oväntat optimistisk

Med tanke på nedgången i produktiviteten är det förvånande att industriföretagen fortfarande är optimistiska i sina framtidsplaner, säger Kennemar. Delindexet för produktionsplanerna sjönk marginellt i juli.

Även om nedåtriskerna är ganska stora så är företagen ganska optimistiska.

Detta trots hotet om minskade gasleveranser från Ryssland och andra osäkerheter kopplade till kriget i Ukraina, säger han. Det är fortfarande en stor andel företag som planerar att öka produktionen det närmsta halvåret.

Man hade kunnat tro att det skulle ha satt ett större avtryck i produktionsplanerna, säger han.

Inflationstrycket kan ha toppat

Avmattningen i industrin gör att trycket på leveranserna minskar, säger Kennemar. Det kan vara en förklaring till att både leveranstiderna och priserna har sjunkit något.

Vi har också sett att råvarupriserna har fallit tillbaka, som också kan vara en följd av att industrikonjunkturen globalt sett har fallit tillbaka.

Men det finns fortfarande risker som är svåra att förutsäga nu, fortsätter han. Dels handlar det om kriget i Ukraina. Men också om hur stora problem Kina, som är en viktig del i leverantörskedjan, får med covid-19 framöver.

Det här skulle kunna vara första indikationen på att inflationstrycket från producentledet har toppat och att vi kanske kan se vikande pristrender framöver, säger Kennemar.

Ingen röd flagg för sysselsättningen än

Sysselsättningstakten är det delindex som drar ner PMI mest i juli. Men ännu är det för tidigt att resa någon röd flagg vad gäller sysselsättningen i industrin, säger Kennemar.

Nivåerna är fortfarande ganska hyggliga, även om vi har sett en avmattning.

Juli är också en lite skakig månad men tanke på semestrar och tillfälliga underhållsarbeten i industrin som kan påverka nyanställningar, säger han.

Vi vet också att bristen på arbetskraft i industrin fortfarande är bekymmersam. Det är svårt att hitta arbetskraft.