Jernkontoret ser stora risker med IED 2.0

Eva Blixt.

Häromdagen skickade Jernkontoret in remissvar till regeringen om revideringen av IED (Industriutsläppsdirektivet). I remissvaret finns ändringsförslag och en påminnelse om de stora risker som Jernkontoret ser i IED 2.0.

Under det senaste året har Jernkontoret arbetat för att aktivera svenska politiker i revideringen av IED (Industriutsläppsdirektivet). Redan idag skickades Jernkontorets formella remissvar in till miljödepartementet, trots att remisstiden går ut först den 15 augusti. I remissvaret finns ändringsförslag och en påminnelse om de stora risker som Jernkontoret identifierade med processen redan våren 2021.

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar idag cirka 50 000 anläggningar, varav cirka 1 100 i Sverige. Stora industrier behöver ha ett tillstånd för sin verksamhet och i dessa tillstånd anges villkor för utsläpp till luft och vatten, och hantering av resurser och avfall.

I april 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny utformning av IED i ett lagförslag till Europarådet och Europaparlamentet.

Jernkontoret delar inte EU-kommissionens slutsats att förslaget (IED 2.0) kommer att öka effektiviteten, stödjer innovation eller förbättra resursanvändningen.

– Remisstiden går ut först 15 augusti men förhandlingarna har redan startat under det franska ordförandeskapet. Det är därför helt avgörande att regeringen tidigt får inspel från olika aktörer i Sverige för att bygga en robust ståndpunkt med smarta instruktioner, säger Eva Blixt, forskningschef och rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret och den som håller ihop industrins arbete med IED och fortsätter:

– Vi har sammanställt nästan hundra ändringsförslag, strykningar och motiveringar som visar hur stora problemen är med EU-kommissionens förslag Jag vet att det är mindre vanligt att föreslå direkta strykningar, ofta kommer vi med så kallade amendments, men i det här fallet kommer inte det att räcka. Detaljrikedomen parat med mycket mindre flexibilitet kan allvarligt skada svensk järn- och stålindustris fortsatta produkt- och processutveckling.

EU-kommissionens förslag till reviderat IED skulle skapa ett "all-inclusive"-direktiv med allvarliga konsekvenser för samtliga stålföretag i Sverige, varnar Jernkontoret som ser att det bästa alternativet nu är att avvakta förändringar till dess att pågående, IED-relaterade så kallade "Green deal-dokument" är klara och därefter i IED endast inkludera sådant som inte har reglerats i annan lagstiftning.