Enviro beviljas miljötillstånd för återvinningsanläggning i Uddevalla

Foto: Enviro

Enviro har beviljats miljötillstånd för en planerad återvinningsanläggningen på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Anläggningen får kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton uttjänta däck per år.

– Behandlingen av vår ansökan har gått fort vilket är ett bevis för att vi fått till stånd en solid process för att ta fram underlag för och ansöka om miljötillstånd. Att vi lyckats med detta är centralt för vår fortsatta expansion där effektiva tillståndsprocesser är en viktig framgångsfaktor, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro, i ett pressmeddelande.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material, skriver Enviro.

Enviro tillverkar nya däck med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi, vilken ska ge upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts.

Den franska däcktillverkaren Michelin är huvudägare i Enviro.