Anrik verktygstillverkare försätts i konkurs

Foto: Wedevåg Tools

Det anrika företaget Wedevåg Tools AB försätts i konkurs. Beslutet togs av Örebro tingsrätt efter att ägaren själv begärt konkurs på måndagen. Det rapporterar Nerikes Allehanda.

Företaget har under flera månaders haft ett konkurshot hängande över sig på grund ansträngd ekonomi. I februari beviljades Wedevåg Tools en företagsrekonstruktion på tre månader och begärde förlängning när tiden löpte ut. Men Örebro tingsrätt avslog ansökan om förlängning.

rekonstruktören Rolf Åbjörnsson.

- Det såg ju inte ljust ut, det var stora skulder och bekymmer men ändå så trodde man att när det gällde en sådan här speciell industri att man kunde vara lite mer konstruktiv i sitt angreppssätt tyckte jag. Men det tyckte inte rätten, säger rekonstruktören Rolf Åbjörnsson till Nerikes Allehanda och tillägger:

- Svenska riktiga industrier måste man anstränga sig för att de ska överleva, för bygden och allt.

Wedevåg Tools har 31 anställda och fick så sent som i höstas en ny ägare, Johan Qviberg, med siktet inställt på att få företaget att växa.

Wedevåg Tools AB är ett av Sveriges äldsta ännu aktiva företag med verksamhet ända från år 1538. Redan på 1400-talet fann man spår efter tillverkning av järn- och stålprodukter nära den plats där företaget nu har sina lokaler, men den första säkra dateringen är från Gustav Vasa skattelängd 1538.