Landsomfattande gruvstrejker i Chile

Foto: Codelco

Den chilenska statsägda kopparproducenten Codelco - världens i särklass största koppargruvbolag - har lamslagits av en landsomfattande strejk efter beslutet att permanent stänga ett smältverk.

Fackföreningarna kräver att bolaget rustar upp smältverket så att det lever upp till gängse miljöstandarder istället för att stänga ner det. Omkring 50 000 personer, inklusive Codelcos underentreprenörer, har anslutit sig till strejken.

Fackföreningen uppskattar att det krävs investeringar i storleksordningen 53 miljoner dollar för att modernisera smältverket.

Codelco menar att stängningen av smältverket Ventanas planerats i decennier.

–Vi har diskuterat miljöfrågor relaterade till Ventanas i decennier. Tror någon att detta efter 30 år var ett förhastat beslut?,  säger Máximo Pacheco, Codelcos styrelseordförande, till  CNN Chile.

Chiles vänsterorienterade president Gabriel Boric är inne på samma linje.

–Idag bor hundratusentals människor i vårt land som är utsatta för allvarliga miljöförstöringar som vi har orsakat eller tillåtit, och detta får mig som chilenare skämmas, sade Boric nyligen till Reuters.