PowerCell Sweden får order på bränslecellssystem för amerikanska bogserbåtar

M/V Hydrogen One. Foto: Maritime Partners

PowerCell Sweden AB meddelar att fått en order från amerikanska Maritime Partners på bränslecellssystem med en total effekt på flera megawatt värd cirka 37 miljoner kronor för leverans under det tredje kvartalet 2023.

Maritime Partners planerar att under 2023 lansera världens första vätgaselektriska bogserbåt, M/V Hydrogen One.

Ordern omfattar ett antal bränslecellssystem av modell PowerCellution Marine System 200 med en total effekt på flera megawatt samt relaterade kringtjänster, däribland installation, klassning och drifttagning.

Maritime Partners är ett amerikanskt privatägt bolag specialiserade inom finansierings- och leasinglösningar inom det marina segmentet i Nordamerika. Bolagets flotta omfattar mer än 1 600 fartyg.

Framdrivningen av M/V Hydrogen One kommer att ske med hjälp av bränslecellssystem som drivs av vätgas som framställs ombord genom reformering av metanol. Metanol är vanligt förekommande inom sjöfarten och 88 av 100 av världens största hamnar erbjuder bränslet, enligt Powercell Sweden.

–Bogserbåtar är inte lämpliga att elektrifiera med hjälp av batterier eftersom det ger begränsningar när det gäller räckvidd, användningsområden och gångtid. Bränsleceller som drivs med reformerad metanol är en kommersiellt gångbar lösning eftersom den ger en bogserbåt samma operativa karaktäristik som en traditionell drivlina fast på ett mycket mer miljömässigt hållbart sätt”, säger Austin Sperry, vd för Maritime Partners.