Varning för gasbrist i Västsverige

Carina Johansen/NTB/TT: Den nya varningen kan i första hand innebära högre gaspriser, men skulle även kunna utvecklas till att tillgången på gas begränsas, enligt Energimyndigheten. Arkivbild.

Energimyndigheten har tagit beslut om att utlysa krisnivån tidig varning. Det ska ses som en signal till branschaktörer och konsumenter anslutna till det västsvenska gasnätet att en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå.

Man etablerar ett dialogforum och om vi går upp i ytterligare krisnivåer så har man kontakterna och verktygen på plats. Det är ett sätt att göra oss beredda att agera snabbare om det behövs, säger Gustav Ebenå.

Under måndagen utlyste Danmark en liknande tidig varning på grund av reduceringen av gas via ledningen Nord Stream 1 mellan Ryssland och Tyskland, och den politiska osäkerheten som råder.

Störst risk i vinter

Eftersom Sverige och Danmark delar gasmarknad påverkar det även Sverige. Men det handlar inte om en minskning av antalet gasleveranser i Sverige i nuläget.

Den svensk-danska marknaden framstår som robust och välfungerande i sammanhanget. Så det är inte där skon klämmer, utan det är in till Europa, säger Gustav Ebenå.

En försämrad gasförsörjningssituation i Sverige skulle i första hand innebära högre gaspriser men det kan även utvecklas till att tillgången på gas begränsas, enligt myndigheten. Störst risk för brist på gas är under vintern och våren 2022/2023.

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg till Stenungsund. Framför allt är det stora industrier som är beroende av gasen, men det görs även uttag av fordonsgas. Det finns även en del hushållskunder som skulle kunna påverkas.

Annan gas omfattas

Där har vi några som har både spisgas och värme och det spelar naturligtvis jättestor roll för den enskilda kunden. Men på det hela taget så är det för Sverige en väldigt låg andel av hushållen som har den typen av gasanvändning, säger Gustav Ebenå.

Det västsvenska naturgasnätet är det enda ledningsbundna gasnätet i Sverige som omfattas av det regelverk som gör att Energimyndigheten nu är skyldiga att skicka ut en varning. Men även annan gas som används kan påverkas av läget.

I andra delar av landet tar vi in gas som LNG och på andra sätt till industrier. De omfattas inte formellt av det här regelverket, men inte minst prisbedömningen är ju naturligtvis densamma, säger Gustav Ebenå.

Rättelse: I en tidigare version angavs fel tidpunkt för när Danmark utlyste sin varning.