Genombrott för tillverkning av ”grön cement”  

Carl-Johan Linér, VD på SaltX. Foto: SaltX Technology

Bolaget SaltX Technology meddelar om lyckade och verifierade resultat för elektrisk- och klimatneutral cementtillverkning.

Den tekniska innovationen som kallas för Electric Arc Calciner (EAC), elektrifierar tillverkningen av cement med förnybar energi samt att koldioxiden som frigörs vid upphettningen kommer ut som en biprodukt – redo för slutlagring. Det här är en energieffektiv lösning i jämförelse med annan teknik där utsläppen fångas in i en ny process, enligt SaltXTechnology. Nick B Winter, WHD Microanalysis, en av specialisterna som har analyserat materialet säger: 

–Vi har undersökt flera prover av det SaltX-producerade materialet med elektronmikroskopi och resultaten är tydliga: Bolaget har med plasmauppvärmning lyckats producera klinker med samma egenskaper som med en traditionell fossildriven ugn.

De verifierade testerna beskrivs av SaltX som ett genombrott som markerar starten för klimatneutral tillverkning av Portlandcement klinker, huvudingrediensen i den vanligaste typen av cement. Carl-Johan Linér, VD på SaltX: 

–Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga – att göra cement med elektricitet i en industriell process! Jag är mycket stolt över vårt team som lyckats åstadkomma detta. Vi rör oss nu snabbt framåt och planerar för en robust industriell produktionsprocess.

 Processen är testad i SaltX pilotanläggning som har en effekt på 300 kW. Bolaget kommer nu utveckla tekniken och processen vidare för nå en industriell och homogen produktion av Portlandcement klinker.