Brand i Gränges-fabrik

Foto: Wikimedia Commons

En brand har brutit ut i ett kallvalsverk som håller på att byggas i Polen och ägs av det svenska aluminiumföretaget Gränges.

Enligt Gränges har en del utrustning kommit till skada, men inga personskador har rapporterats. Produktionsutrustningen hade ännu inte tagits i drift, så det är inte tal om något produktionsbortfall till följd av branden. Däremot har planerna på att ta utrustningen i bruk utrustningen och öka produktionen i anläggning i Konin, som ursprungligen var planerat att ske under senare hälften av detta år, senarelagts till nästa år.

Konin-fabriken togs i drift 1966 och har en nominell kapacitet på 100 000 ton valsad aluminium per år.