Gröna industrier kan flyttas utomlands

Johan Nilsson/TT: Här, eller på andra ställen? Elen måste fram snabbt för den gröna omställningen, och elnäten blir en flaskhals. Arkivbild.

Beskedet från Svenska Kraftnät om elnätsutbyggnaden i norra Sverige innebär att bara en liten del av behoven vid Norrlandskusten täcks. De nya gröna industrierna kan inte få sin el så snabbt som de behöver.

H2 Green Steel, som håller på att etablera sin nya fabrik för grönt stål i Boden, vill inte ge upp sin tidplan efter beskedet från Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät har gjort väldigt mycket, det har aldrig hänt förut att det gått så här fort. De har verkligen stöttat upp stort. Men det räcker inte, säger Jenny Molvin, kommunikationschef på H2 Green Steel.

Vill inte ge upp

Hon förklarar att företaget behöver sin el redan till årsskiftet 2024-2025, och att de inte vill ge upp sin tidplan.

Vi ska föra diskussioner om att öka effektuttagen, det finns konkreta tekniska lösningar för det. Men det är också viktigt att myndigheter stöttar med att förenkla tillståndsprocesserna.

Fast om det inte skulle gå att få fram elen snabbare så måste H2 Green Steel börja titta på andra lösningar, förklarar hon.

Det är klart att vi vill göra det här i Sverige, av flera skäl. Men om vi inte kan så får vi titta på andra platser, säger Jenny Molvin.

SSAB, som ska göra grönt stål i Luleå, hoppas på fler snabba besked om elnätsutbyggnaden.

Det här är så pass viktigt för Sverige. Vi vill satsa 45 miljarder kronor på att ställa om vår tillverkning. Vi står för tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp, och det kan vi ta bort. Men en förutsättning är el, säger Mia Widell, presschef på SSAB.

Även SSAB vill sätta igång tidigare än vad Svenska Kraftnäts utbyggnadsplaner för den första etappen medger. Men SSAB har också fattat ett inriktningsbeslut om att tidigarelägga sin omställning med 15 år i Luleå, vilket kommer att kräva tillgång till stora mängder el.

Frågan är om det tidigarelagda målet kan nås nu, när Svenska Kraftnät bara kan leverera en bråkdel av behoven i den första etappen som ska vara klar mellan 2028 och 2030. Men SSAB vill inte heller ge upp sin tidplan.

Det är en bedömning som kvarstår. Det här är viktigt för att Sverige ska klara klimatmålen.

TT: Är det risk att ni flyttar från Sverige om inte elen finns på plats?

Det får vi ta ställning till då. Men vi tror att det kommer att kunna lösas här. Det är så otroligt viktigt för omställningen, säger Mia Widell.

Varnar för flytt

Jan Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, varnar också för att nya gröna satsningar i industriomställningen kan hamna utanför Sverige om inte elen kommer fram fort nog.

Klarar vi inte det här så kommer nog investeringarna att bli av, men det blir av någon annanstans. Vi måste ha ett otroligt stort fokus på ledtider, och tillståndsprocesserna måste effektiviseras, säger han.

Vattenfall eldistributions kommunikationschef Eva Feldt konstaterar också att detta besked innebär en rekordstor elutbyggnad. Men också att den inte är tillräcklig för behoven. Vattenfall har fått en tilldelning på mellan 1 000 och 1 500 megawatt i anläggningen Svartbyn, som ligger utanför Luleå. Den försörjer både Luleå, Boden och Piteå, där flera olika nya industrier ska etableras.

Tilldelningen till oss motsvarar mellan fem och sju städer av Luleås storlek. Men vi har förfrågningar på 40 gånger Luleås förbrukning, säger Eva Feldt.

Vattenfall ser att flera processer behöver förbättras för att få fart på elutbyggnaden.

Det är framför allt enklare regelverk, effektivare tillståndsprocesser, tillgång till rätt kompetens och en effektiv ekonomi i avgiftsuttaget, säger hon.

Men för Vattenfalls egen del, som bygger ut elnäten vidare regionalt från Svenska Kraftnäts ledningar, handlar det också om utformningen av ledningarna. Vattenfall vill att luftledningar ska vara förstahandsvalet i stället för nedgrävda ledningar, som många som berörs längs ledningssträckningarna vill se.

Vi behöver luftledningar som "best practice", så att vi inte för varje ledning behöver utreda markkablar, säger Eva Feldt.