Conscia vinnare i Kammarkollegiets upphandling av nätverk och säkerhet

Erik Bertman, vd för Conscia Group. Foto: Conscia Group

Conscia, en leverantör av säkra kritiska IT-infrastrukturlösningar och IT-tjänster, har valts ut som leverantör till den svenska offentliga sektorn i ramavtal Datacenter 2021.

Kontraktet löper under fyra år och ger Conscia möjlighet att konkurrera med sex utvalda leverantörer i offentliga upphandlingar av IT-lösningar och -tjänster inom nätverk och säkerhet. Ramavtal Datacenter 2021 har ett uppskattat totalvärde på 2,348 miljarder kronor för samtliga sju leverantörer under avtalsperioden.

Avtalet blir bindande när det undertecknats av leverantörerna och Statens inköpscentral inom Kammarkollegiet. Detta under förutsättning att ingen ansökan om överprövning lämnats in inom avtalsspärren fram till och med den 4 mars, 2022.

– Ramavtalet är ett viktigt steg för Conscia som en möjlighet att utveckla arbetet med den svenska offentliga sektorn. Det förstärker vår position på flera europeiska marknader som den bästa partnern för komplex och verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom privat och offentlig sektor, säger Erik Bertman, vd för Conscia Group.