Gränges rapport rosar marknaden

Gränges är en aluminiumtillverkare med 2600 anställda. Foto: Gränges

Aluminiumbolaget Gränges redovisar en omsättning som var högre än väntad i det fjärde kvartalet, medan det justerade rörelseresultatet kom in i linje med analytikernas förväntningar. Det uppger nyhetsbyrån Finwire.

Gränges höjer också sin utdelning, men med något mindre än väntat.

Gränges handlades upp, med 4,7 procent, på Stockholmsbörsen efter de positiva rapportsiffrorna.  

Omsättningen steg 54,2 procent till 4 857 miljoner kronor (3 149). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 985.

Försäljningsvolymen ökade med 8,7 procent till 112,3 kilo ton (103,3).

Rörelseresultatet blev -21 miljoner kronor (167).

"Som väntat var efterfrågan från fordonskunder fortsatt låg under det fjärde kvartalet till följd av halvledarbrist. Gränges försäljningsvolym påverkades dessutom negativt av mer omfattande planerat underhåll än normalt. De flesta andra marknader uppvisade dock fortsatt stark efterfrågan", kommenterar Gränges vd Jörgen Rosengren rapporten.