Spillvärme från bränsleceller håller batterierna uppvärmda

Spill som kommer till nytta. Bränslecellernas egenskap att de avger värme kommer till nytta i applikationer för kylda miljöer, exempelvis robotar som hanterar livsmedel. Värmen får systemets köldkänsliga buffertbatterier att prestera bra torts att temepraturen går ner till kylskåpsnivåer. Bild: myFC

En vanlig ottomotor har en verkningsgrad på 30 procent. Bränsleceller är bättre, mer än 50% av vätgasens energiinnehåll konverteras till elektrisk energi och resten övergår i värme som kan tas tillvara för att öka den totala effektiviteten i systemen. Ett exemepl där värmen går att återanvända på ett smart sätt är applikationer med självkörande robotar, designade för nedkyda miljöer.
– När det blir kallt påverkas robotarnas batterier negativt och de börjar prestera sämre, då kan en kombination med bränsleceller lösa problemet, säger Sebastian Weber, teknisk chef på myFC.

I livsmedelsbranschens automatiserade lagerhantering är batteriernas förlust av kapacitet vid kyla ett problem. I temperaturer under 10 grader är effekten påtaglig.

– Handlar det om minusgrader minskar kapaciteten närmast exponentiellt. En automatiserad lagerrobot (AGV) som drivs med batterier i den miljön kommer oundvikligen att prestera betydligt sämre och hålla laddningen kortare tid, säger Sebastian Weber.

Just intralogistikbranschen är ett område där myFC:s patenterade teknologi med mikrobränsleceller har flera fördelar. Teknologin är flexibel och modulär, och går att få plats med i de utrymmeskrävande applikationer som AGV:er erbjuder.

Men batteridrivna robotar presterar sämre i nedkylda miljöer, något som skulle gå att avhjälpa om de drevs av en kombination av mikrobränsleceller och batterier. När lagerrobotarnas batterier kombineras med vätgasdrivna mikrobränsleceller ökar driftsandelen av tiden radikalt och batterierna får även en betydande förlängning av sin livslängd, vilket sparar kostnader och minskar behovet av att nyproducera batterier.
Vätgasen fylls på mycket snabbt. Det räcker med någon minut, sedan kan roboten rulla ut och arbeta igen med ett ständigt fulladdat batteri som borgar för möjligheten till snabba effektuttag när det behövs. Livsmedelsbranschen är ett segment där online-handeln har fått ett starkt genomslag på senare år, och där högautomatiserade lager används i allt större omfattning.

– De har dock problem med att kylan påverkar systemen negativt. Alla robotar som är batteridrivna påverkas, säger Sebastian Weber.

I en kombination med bränsleceller försvinner dock problemet med att batterierna tappar kapacitet när temperaturen sjunker. Bränslecellernas spillvärme håller både bränslecellerna och batterierna uppvärmda till en gynnsam rumstemperatur som gör att batterierna behåller sin laddning.


Robotiserat lager. Brittiska Ocado Group bygger upp högautomatiserade lager, så kallade Micro Fulfillment Centers (MFC). Bland deras kunder
finns bland andra svenska ICA Group som bygger upp ett nytt lager för hantering av livsmedel i Västerås.

I system som inte är i kontinuerlig drift kan bränslecellernas spillvärme även utnyttjas för att förvärma systemen, och samtidigt underhållsladda batterierna utan att de behöver vara inkopplade till en laddstation.

– De fungerar då ungefär som en kupé- eller motorvärmare som ger en god arbetstemperatur inför att systemen ska tas i bruk. Det ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen, säger Sebastian Weber.