Flera spännande projekt för Mercatus 2021

Membranrening. Foto: Mercatus Engineering

Vimmerbybaserade Mercatus Engineering, ett industriföretag specialiserat teknik för rening och återvinning av förorenade processvätskor, rapporterar att de under sommaren och hösten 2021 levererat ett ”antal stora rökgasanläggningar, där flera leveranser gått till våra nordiska grannländer”.

Mercatus fick bland annat order på kondensatreningen för ett projekt i Norge där världens första anläggning för storskalig avskiljning och lagring av koldioxid byggs.

Företaget har också utvecklat nya sätt för kunder att drifta anläggningar på distans. Detta minimerar till exempel akuta fysiska arbetsinsatser på helger och kvällar, framhåller Mercatus.