RISE och Vertiv i samarbete för hållbara datacenter

Odling med överskottsvärme från datacenter vid RISE i Luleå. Foto: RISE

Ett av världens största datacenter-företag, amerikanska Vertiv, ansluter nu till RISE partnerprogram för utveckling av datacenter. Det strategiska samarbetet ska bidra till utvecklingen av hållbara lösningar som återanvändning av värme och alternativa kraftkällor.

Datacenterforskningen på RISE drivs vid ICE Datacenter i Luleå. Här samarbetar RISE med näringsliv, akademi och offentlighet med branschnära forsknings- och utvecklingsarbete med ett övergripande syfte att bidra till en hållbar tillväxt genom konkurrenskraft och nytänkande.

- Samarbetet med Vertiv hjälper oss att komma närmare branschens behov och stärker vår dialog och det direkta samarbetet. Vi vill förstå branschens behov för att fortsätta utveckla vår ledande roll, i samarbete med våra partners, säger Tor Björn Minde, RISE, som leder ICE Datacenter.

Vertiv går in i partnerskapsprogrammet på Platina-nivå. Grundarpartners sedan tidigare är Ericsson, Facebook, Vattenfall, ABB, Luleå Tekniska Universitet samt Region Norrbotten.

Den storskaliga testmiljön med datacenter-moduler, klimat- och värmeboxar, vindtunnlar samt edge- och vätskekylningstestbäddar kan ge möjlighet att ta simuleringar och koncept till implementerade demonstrationer och tester för datainsamling och analys.

 Vertiv stöttar också utvecklingsprojekt som RISE driver där överskottsvärme från datacenter används på olika sätt som till exempel odling av mjölmask och grönsaker, torkning av biomassa samt fjärrvärmesystem.