Bergs förvärvar fönster- och dörrföretag i Storbritannien

Foto: PTP Group

Bergs dotterbolag Performance Timber Products Group (PTPG) har förvärvat samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Limited (P&P).

PTPG är verksam inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä och förvärvades av Bergs i juni 2021. PTPG går nu vidare i sina expansionsplaner och förvärvar P&P som säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London.

–Förvärvet av P&P är helt i linje med vår strategi och stärker vårt erbjudande inom Timber Windows-nätverket. PTPG har haft en lång relation med P&P och vi ser goda möjligheter till tillväxt i deras huvudsakliga geografiska område, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs, i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen har inte avslöjats.

Bergskoncernen utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar, med verksamhet i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien.