Här byggs världens största massabruk med en enda eukalyptuslinje

Det gigantiska massabruket, som ligger i södra Brasilien, har redan idag en produktionskapacitet på 10,9 miljoner ton eukalyptusmassa. Efter investeringen kommer denna att öka med cirka 20 procent. Bild: Suzano
Även om Cerrado-projektet kommer att innebära rejält ökad förbrukning av skogsråvara, har Suzano i sin planteringspolicy åtagit sig att inte bidra till avskogningen. Foto: Conrado/Wikimedia Commons
Sodapanna som kommer att levereras till massabruket är av fabrikatet Herb. Bild: Andritz
Fiberlinjen i Três Lagoas, ett annat av Suzanos massabruk. Foto: Suzano
Modell av Andritz massatorklinje. Andritz har fått order att leverera all processutrustning till Cerrado-projektet. Ill: Andritz

I delstaten Mato Grosso do Sul i södra Brasilien byggs just världens största massabruk för eukalyptusmassa med en enda produktionslinje. Med en budget på 2,8 miljarder dollar är projektet en av de största privata investeringarna i Brasilien just nu och stort uppmärksammat i branschmedia.

Massabruket, som ligger i kommunen Ribas do Rio Pardo, kommer med investeringen att öka sin produktionskapacitet på 10,9 miljoner ton eukalyptusmassa med cirka 20 procent. Som jämförelse har Östrands massabruk, som räknas som världens största barrsulfatmassabruk, en kapacitet på 900 000 ton.

 Den nya kapaciteten beräknas tas i drift redan 2024. Man räknar med att projektet kommer att ge 10 000 direkta jobb under byggtiden och omkring 3000 nya arbetstillfällen i drift.

Hur hållbart projektet är kan diskuteras, då det rimligtvis kommer att leda till ökad skogsavverkning. Men förhoppningsvis inte mer avskogning. Som första punkt för koncernens planteringsverksamhetspolicy står nämligen att denna ska leda till ”noll avskogning”.

Suzano beskriver själva projektet som en ”ny milstolpe inom ekoeffektivitet och hållbarhet för industrin och regionen”.

Cerrado-projektet lanseras som Brasiliens första fossilfria massabruk som utöver massaproduktion kommer att öka utbudet av förnybar energi, så att det får kapacitet att sälja 180 megawatt överskottsenergi ut på det brasilianska elnätet.

Uppmärksammat i branschmedia

Projektet har fått stort genomslag i internationell branschmedia. Den amerikanska facktidningen PaperAge, som fokuserar på massa- och pappersindustrin, ägnar största delen av sitt senaste nummer åt Suzano, företagets högst diversifierade verksamheter och aktiva roll i det brasilianska samhället, och där beskrivs bland annat Cerrado-projektet i detalj.

Suzano är en av världens största integrerade massa- och pappersproducenter med verksamhet i ett tiotal bruk och en installerad årlig kapacitet på drygt 10 miljoner ton avsalumassa och 1,4 miljoner ton papper.

Österrikiska Andritz meddelade nyligen att de fått order på att leverera teknik för samtliga processteg i fiberproduktions- och kemikalieåtervinningsanläggningen till Cerrado. Av beskrivningen av de olika leveranserna framgår, föga förvånande, det är fråga om en storskalighet som slår det mesta, även i en bransch som just präglas av storskalig produktion. Här installeras till exempel världens största horisontellt matade HHQ-flismaskin och världens största fiberlinje.

Fakta:

I huvudentreprenören Andritz leverans till Cerrado-projektet ingår:

-En komplett vedgård med fem flislinjer – var och en bestående av världens största horisontellt matade HHQ-flismaskin med en kapacitet på 500 m3 vedråvara per timme. Därtill kommer två transportörer, flissållningssytem och barkhanteringssystem med två Andritz BioCrushers, samt beredning av biomassa för förgasning och kraftpanna.

-Världens största fiberlinje som en enda enhet (med en kapacitet över 8 000 adt/d), inklusive skräddarsydd kontinuerlig kokare (LaSolid) som möjliggör högt massautbyte, effektiv värmeåtervinning och tvätt- och blekningsteknik baserad på DD-Washers.

-Massatorksystemet EvoDryTM med två energieffektiva massatorklinjer (arbetsbredd på 10 005 mm och kapacitet på 4 000 adt/d vardera) baserat på Twin Wire Former-teknologin med hög kapacitet. Båda linjerna är utrustade med ett helautomatiskt gängningssystem. Torkanläggningen är designad för en kapacitet på cirka 400 adt/m och de färdiga massabalarna tillverkas i sex kompletta, högkapacitetsbalningslinjer.

-En indunstningsanläggning med en svartlutskapacitet på 2 650 t/h, som har avancerad energiintegration med kokaren och en Ash Recrystallization Plant (ARC). Lättstädade värmeytor säkerställer hög tillgänglighet och enkel drift av anläggningen. Den integrerade ARC-anläggningen ger hög tillgänglighet och energieffektivitet för sodapannan, med snabbt avlägsnande av icke-processat material ur ESP-askan.

-En sodapanna av fabrikatet Herb med en kapacitet på 11 150 tds/d svartlut, med ångvärden på 515°C och 100 bar(g) vid turbinen. Den har energieffektiv rökgaskylning och förvärmningsteknik för matarvatten för att maximera ångproduktionen för kraftgenerering. Herb-pannan är konstruerad för längre driftperioder. Pannan är utrustad med sodapannelösningen Smart, såsom smältpipsrobotar och Advanced Control Expert (ACE). Enligt Andritz kommer sodapannan göra så att bruket blir självförsörjande på energi och får en överskottskapacitet på cirka 180 MW som kan säljas till elnätet.

-En biomassaeldad kraftpanna med en ångproduktionskapacitet på 120 t/h baserad på Andritz fluidiserande bädd-teknologi EcoFluid. Kraftpannan levererar även ånga till bruket under uppstart. Bränslen som används är bark, grot och slam från brukets avloppsreningsverk. Dessutom byggs kraftpannan ihop med sodapannan för att bilda en "pannö” (boiler island). En del av hjälputrustningen delas mellan de två pannorna vilket ska ge besparingar både investerings- och driftsmässigt

-En komplett vitlutsanläggning med förgasning, som ska möjliggöra helt fossilfri drift av mesaugnarna med ett optimerat koldioxidavtryck för massabruket. Den nya kausticeringsanläggningen (25 100 m³/d vitlutsproduktion) omfattar grönlutsfiltrering med LimeGreen-filter, som producerar ren grönlut och minimerar avfall till deponi. Anläggningen består av två mesaugnar (940 t/d vardera) med multibränslebrännare av fabrikaten LimeCools och LimeFire. I leveransen ingår även två CFB-förgasningsreaktorer med utrustning för hantering av biomassa samt två bandtorkar.

(Källa: Andritz)

Text: Simon Matthis