Luleå tekniska universitet utser vicerektor i tillämpad AI

arcus Liwicki, professor i maskininlärning och nyutnämnd vicerektor. Foto: LTU

Luleå tekniska universitet inrättar en vicerektor i tillämpad AI. LTU skriver att deras "ekosystem av AI-relaterad forskning länkar direkt an till verkliga tillämpningar i företag och industrier”.

– Vi vill att vår region ska bli ett hållbart flaggskepp inom tillämpad AI, både nationellt och på EU-nivå, säger Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI, i ett pressmeddelande.

Som vicerektor för tillämpad AI kommer Marcus Liwicki att synkronisera AI-arbetet vid universitets samtliga institutioner och leda universitetet mot en gemensam vision och strategi. Enligt Marcus Liwicki är siktet inställt på att Luleå tekniska universitet ska bli ett av Sveriges främsta lärosäten inom tillämpad AI.

– I framtiden kommer vi kunna erbjuda flera specialiserade masterprogram och olika möjligheter för det livslånga lärande inom ämnesområdet tillämpad AI. Vi ska attrahera nationell och internationell finansiering och spela en nyckelroll när det gäller att locka framstående AI-forskare och innovatörer norrut.

LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn säger:

– Att tillsätta en vicerektor för tillämpad AI signalerar såväl internt som externt, att universitetet betraktar det här ämnet som mycket viktigt för hela universitetet.