Ny turbin och generator på plats i Husums massabruk

Turbinen levererades med specialtransport från Hamburg direkt till Husumfabrikens egen hamn. Foto: Metsä Board
Den 166 ton tunga turbinen lyfts på plats i turbinbyggnaden. Foto: Metsä Board

Metsä Board Husums massabruk har fått en ny turbin och generator som ett led i ett större moderniseringsprojekt. Den nya sodapannans stålskelett installerades i somras och nu är det dags för installationen av den nya turbinen.

130 MW turbinen och generatorn anlände till Husum med specialsändning från Hamburg nyligen. Turbinen väger 166 ton och generatorn 161 ton. Både turbin och generator lyftes på sina fundament inne i turbinbyggnaden första veckan i november och installationerna pågår till tidig vår.

–Den nya turbinen är en nyckelkomponent för att öka brukets kraftproduktion. Den kommer att ersätta de tre gamla turbinerna och Husums självförsörjningsgrad av el ökar från 50 procent till över 80 procent, säger projektledaren Kimmo Kangas.

Installationen av den 121 meter höga skorstenen till sodapannan har också påbörjats. Moderniseringen av den befintliga indunstningsanläggningen blev klar i början av oktober och är nu i drift.  

Källa: Metsä Board