Universitet miljardsatsar på materialforskning

Foto: Magnus Bergström, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. Sex universitet deltar med Linköpings universitet som värduniversitet.

Helt återvinningsbara batterier, nya magnetiska material för eldrivna bilar, miljövänliga ersättningsmaterial för giftiga metaller, hundraprocentigt återbruk av dyrbara material, effektivare solceller och annan energiteknik är några exempel där skräddarsydda material kan lösa dagens stora miljöutmaningar.

–  Funktionella material är den viktigaste komponenten för att utveckla grön energiteknik och skapa cirkulära lösningar. Målet för programmet är att förstå och kunna skapa nya materialsystem ner på atomnivå. Fler exempel är energisnål elektronik, reningsteknik för vatten och luft och för att ta tillvara koldioxid, säger Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och det nya forskningsprogrammets föreståndare, i ett pressmeddelande.

Med en budget på 2,7 miljarder svenska kronor under tio år ska utvalda excellenta materialforskare vid sex svenska universitet bidra till hållbarhetsmålet.

–  Detta är en otroligt viktig satsning för svensk forskning inom nya funktionella material där vi på djupet kan skapa nya tekniker för ett hållbart samhälle, intygar Olle Eriksson, professor vid Uppsala universitet och programmets vice föreståndare.

Deltar i programmet gör Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet.

Satsningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.