Sandvik förvärvar mjukvaruleverantör

Foto: Sandvik Coromant

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva det kanadensiska bolaget ICAM, en leverantör av innovativa lösningar som översätter CAM-data till optimerad kod för CNC-bearbetning.

ICAM säljer sina lösningar till bolag inom flyg och försvars-, verkstads- och fordonsindustrin. Bolaget kommer att redovisas i Sandvik Coromant, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

− Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom verifiering och optimering liksom värdeerbjudandet till våra kunder i deras värdekedja, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik, i ett pressmeddelande.

”ICAM:s mjukvara kombinerar efterbearbetning, maskinsimulering och optimering av verktygsbanor till lösningar som reducerar programmerings- och maskinbearbetningstid, och effektiviserar arbetsflödet genom att operatören kan gå från CAM-system till verifierad och optimerad maskinkod (G-kod) i ett steg”, skriver Sandvik.

− Förvärvet av ICAM är i linje med vår övergripande strategi och vårt fokus att vidareutveckla erbjudandet inom verifiering och optimering. Vår starka position inom CNC-maskinsimulering kombinerat med ICAM:s expertis inom efterbearbetning av CAM-data innebär att vi kan erbjuda kunderna en komplett lösning för att översätta CAM-genererade verktygsbanor till optimerad NC-kod för maskinbearbetningen. Jag ser fram emot att välkomna ICAM till Sandvik, säger Nadine Crauwels, chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions.

ICAM grundades 1971 i Montreal, Kanada, och har 27 medarbetare. År 2020 hade bolaget en försäljning om cirka 30 miljoner kronor. Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.