Rekordmånga stora exportföretag planerar att nyanställa

Foto: Svensk Exportkredit

Över hälften av Sveriges stora exportföretag, 55 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det närmaste året. Det visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en rekordhög siffra samtidigt som andelen företag som tror sig minska antalet anställda i Sverige endast är tre procent.

–Så här ambitiösa sysselsättningsplaner har vi aldrig sett tidigare. Det vittnar om att exportnäringen ser en fortsatt stark konjunktur framför sig och därför behöver rekrytera, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Barometern visar ett starkt samband mellan orderingång och sysselsättningsplaner. Andelen exportföretag som tror på ökad orderingång är lika många som anger rekryteringsbehov under det kommande året.

–En del företag återanställer efter att de tvingades säga upp personal under pandemin och många har också ett ökat rekryteringsbehov på grund av den starka konjunkturen. Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för att till exempel kunna investera i grön omställning, vilket långsiktigt stärker den svenska exportindustrin, säger Magnus.

Antalet anställda hos de stora exportföretagen väntas öka även utomlands, men inte i lika hög omfattning som i Sverige. Nästan fyra av tio företag, 37 procent, räknar med att anställa fler personer utomlands, medan endast tre procent räknar med att minska antalet anställda utomlands.