Södra minskar produktionen av sågade trävaror

Foto: Södra

Södras dotterbolag Södra Wood kommer under december minska produktionen av sågade trävaror minska med 60 000 kubikmeter.

Under 2020 och 2021 har trävarumarknaden varit urstark, men sedan sommaren har Södra märkt att lagernivån hos bygghandeln ökat och försäljningen av trävaror har återgått till en nivå som är något bättre än 2019, men lägre än 2020.

Bygghandeln kommer därför under några månader ha ett lägre behov av trävaror för att korrigera sina lager.

– Produktionsjusteringen görs för att balansera produktionen och kundernas behov. Detta är en kortsiktig förändring som kommer gälla under december månad. Inom några månader förväntar vi oss att kundernas lager återgått till normal nivå, och för resten av 2022 bedömer vi att efterfrågan balanserar för full produktion på våra sågverk. Vi ser en fortsatt god efterfrågan i industrin och på våra marknader utanför Europa, säger Peter Jhaveri, affärsområdeschef för Södra Wood.