Bilindustrin måste anpassa sig till en mer varierande drivsystemsmix

Toyota Prius, en hybridbil. Foto: M93/Wikimedia Commons

En ABB-sponsrad rapport lyfter fram utmaningarna som biltillverkarna ställs inför när övergången till elfordon tar fart och för med sig behovet att hantera mycket komplexa monterings- och försörjningskedjor.

Enligt Flexing for the Future, en global rapport med prognos till 2035 om drivsystem som sponsrats av ABB Robotics och tagits fram av Ultima Medias informationsenhet för bilindustrin, måste biltillverkare ta till sig en mer flexibel och samarbetsinriktad strategi för produktions- och logistikinfrastrukturen om de ska kunna bibehålla lönsamhet och kvalitet nästa decennium.

På klimatförändringarna svarar tillverkarna med att utveckla plattformar och produktionsanläggningar som rymmer en komplex mix av drivsystem – från bensin och diesel till hybrid och batteridrivet, liksom nya tekniker som vätgasdrift.

Alla dessa varianter ger en ny nivå av komplexitet som sträcker sig mycket längre än bara till fabriken och den globala logistik- och försörjningskedjan, framhåller ABB som menar att med konventionella ICE-drivsystem, som inte har mycket gemensamt med sina elbilsefterträdare, kan den stora mängden av olika komponenter och processer som måste skötas snabbt bli ohanterbar. Dessutom betonas hastigheten med vilken marknadsförhållanden, myndighetsincitament, lagstiftning och även underliggande teknik förändras. Det innebär enligt ABB att tillverkarna måste sträva efter att skapa ännu större flexibilitet i sina produktionsanläggningar om de ska kunna svara upp mot denna osäkerhet.

Rapporten menar att tillverkare i allt högre grad måste vända sig till digitalisering och automation för att kunna leverera den flexibilitet som krävs för att hantera alla dessa varianter.

– Genom att riva upp gamla och långa produktionslinjer och driftsätta dedikerade modulära celler får tillverkarna möjlighet att modifiera eller till och med byta ut enskilda celler utan att drabbas av dyra produktionsstörningar. Dessa förlustlösa produktionsförändringar innebär att OEM-företag kan börja i liten skala och sedan bygga ut viktiga delar av monteringsprocessen genom att lägga till eller omfördela celler allt eftersom efterfrågan förändras. Genom att bygga in flexibilitet i processen skapar vi sätt att inte bara hantera den ökande komplexiteten utan också att omvandla den till nya möjligheter, säger Joerg Reger, chef för ABB:s Robotics fordonsverksamhet.