Rio Tinto satsar på CCS-teknik på Island

Carbfix vd Edda Sif Aradottir och Rio Tinto Aluminium vd Ivan Vella utanför Carbfix anläggning. Foto: Carbfix.

Gruvjätten Rio Tinto ska satsa på teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) på Island för att fånga in koldioxidutsläpp från aluminiumsmältverk och permanent lagra den under jord.

Rio Tinto har för det ändamålet tecknat ett samförståndsavtal med teknikföretaget Carbfix, vars teknik gör det möjligt att lösa upp koldioxid i vatten.

Enligt avtalet ska Carbfix få disponera mark runt Rio Tintos smältverk Isal för att där injicera koldioxid under jord.

Företagen kommer också tillsammans utveckla lösningar för kolavskiljning, som testas i produktionsceller vid anläggningen.