Ferronordic blir återförsäljare åt Sandvik i Ryssland

Foto: Sandvik

Ferronordic har ingått avtal om att bli återförsäljare av Sandviks stationära kross- och sorteringsverk i hela Ryssland. Enligt avtalet ansvarar Ferronordic för försäljning, service och reparation av Sandviks stationära kross- och sorteringsverk i hela landet.

Över tid förväntar sig Ferronordic att försäljning relaterad till de nya produkterna kan komma att motsvara ca 7 procent av koncernens omsättning i Ryssland.

- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att ytterligare stärka Sandviks ställning i Ryssland och att leverera ytterligare värde till våra kunder, säger Ferronordics vd Lars Corneliusson i ett pressmeddelande.

Avtalet har undertecknats och träder i kraft 1 januari 2022. Ferronordic kommer att påbörja marknadsföring och försäljning av de nya produkterna från januari 2022.